<خدای ما هم بزرگ است خوب من!> اینجا بهشت است!! - از تو می گویم وقتی عاشقی....
از یه دل تنها به تمومه بیدلان صاحب دل!
پنج‌شنبه 29 شهریور‌ماه سال 1386
اینجا بهشت است!!

پائیز

       برگریزان درختان است

                                        من و تو غم هامان را به دور می ریزیم....

 

پائیز

      پرنده ها کوچ می کنند به گرم ترین ها

                                       من و تو قلب هامان را نشانه می گیریم/آغوشمان گرم ترین جاست

 

((ما)) با همیم و سبز

چه بهار باشد چه زمستان

بهار کنار هم بودن و شکوفه لبخند توست

 

                       این جا بهشت است

                              در دست های من و تو

                                         با هم