<خدای ما هم بزرگ است خوب من!> آغاز یک عشق.. - از تو می گویم وقتی عاشقی....
از یه دل تنها به تمومه بیدلان صاحب دل!
شنبه 17 دی‌ماه سال 1384
آغاز یک عشق..

اولین نوشته...

 

     کجائی؟؟

 

دلم نوازش حرفهایت را زمزمه می کند و اندیشه ام سرگردان خوبی های

توست.

 

 

دیشب دوباره آمده بودی ، خندیدی

 

 

                                   نگاهم کردی

 

                                          و باز هم مثل همیشه رفتی و من در حسرت نبودنت

 

                                                                خون دل را به خانه چشمانم ریختم.

 

اگر بدانم ستاره ای،آسمان را به دلم می ریزم

 

 

اگر بدانم دریائی،در تو غرق می شوم

 

 

و اگر بدانم بر درختان زمین لانه داری،یکایک شاخه ها را استشمام می کنم

 

 

به آن امید که از دیوان صفایت جرعه ای وفا بر دل احساسم بریزم و زندگی کنم.

 

 

                         باور کن حقیقت را می گویم،

 

                            آخر تو بگو،کجائی؟!!