<خدای ما هم بزرگ است خوب من!> شب های تنهایی من - از تو می گویم وقتی عاشقی....
از یه دل تنها به تمومه بیدلان صاحب دل!
چهارشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1386
شب های تنهایی من

        هیچ کس از دل غمدیده ی من هیچ نپرسید

 

                      که چرا

 

                   رنگ چشمان من از شب تارتر

 

                        هیچ کس هیچ نفهمید که امشب

 

                        همه ی حال و هوایم به هوای تو شکست

 

       هیچ کس زورق دستان تو را

 

      به درون نگه ساکت من

 

     با صدایی ژرف تر ز سکوت فریاد

 

                              هیچ ندید

 

                                              من چرا تنهایم؟

 

          من نمی دانستم که اگر شعله زند

 

                                   آتش عشق در تن من

 

                                                  می سوزم....

 

          من چرا سوختم و خاکستر خود ندیدم حتی

 

                  هیچ کس باغچه ی خانه ی من

 

                                        آب نداد

 

                                            وگلایور

 

                                               یاس ها

 

                                             گل((مینا))پژمرد....

 

         ماه بر تنهایی من می خندد

 

                               دور  ماه پر ز ستاره روشن

 

                                       دور من ابر سیاه غم بی تو بودن

 

                             من چرا تنهایم؟

 

                                         هیچ کس هیچ نمی داند....