<خدای ما هم بزرگ است خوب من!> شبگرد کوچه ها.... - از تو می گویم وقتی عاشقی....
از یه دل تنها به تمومه بیدلان صاحب دل!
شنبه 20 آبان‌ماه سال 1385
شبگرد کوچه ها....

 

شب می رود ز بستر،شادی ز جان بر آید

شبگر د  کوچه هایت   امشب  سحر بیاید

 

 

                           عاشق  ترین   رفیقت   ماند  به  آخر  راه

                            چون هست دلسپرده ت ای مهجبین و ای ماه

 

اینک زمان وصل است،از جان خود جداشو

بر  بسترم  بیا  باز، شبگرد  کوچه ها  شو

 

 

      در انتظار  وصلت  جانم  فدای  جانت

      از جان عزیز تر چیست؟گو آن کنم فدایت

 

                     

                   من رهسپار عشقت،با من شوی تو همراه؟!

                   گفتم صدای عشقم با تو به سوز و صد آه  

 

 

افسوس رفتی و من،در حسرت نگاهت

من با خود و به یاد آن روی همچو ماهت

 

 

        ای سرکشیده از من،من را مبر تو از یاد

        من با تو و تو با من،شیرین برای فرهاد

 

 

                   غم های تو برایم،هرچند پیر و خسته ام

                   با اولین کلامت  تا پای جان  نشسته ام

 

       

 در لحظه ای که چشمت شد با دلم هم آغوش

در خاطرت بمانده ست یا کرده ای فراموش؟

 

    

     بگذشت  روزگاران  کامم  نداد  یارم

     رفت و به صد بهانه بی او در انتظارم

 

                

                     با من بیا که بی تو شب تر ز شام سردم

                     سخت است بی تو بودن،تنها و پر ز دردم

 

            شب رفته است زبسترشادی به جان بیاید

            شبگرد  کوچه هایم   با   پرنیان بیاید....

                               ***

گوناگون...

تکه ای از یک دلنوشته....

 

 

        ((بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد))

 

 

 

                شعر من از بر نمود و این منم از یاد برد....              

 

                     

                              ***  

 

ویلیام شکسپیر میگه:

 

((کسی را که دوستش داری ازش بگذر ،اگه قسمت تو باشه بر میگرده اگر هم برنگشت حتما از اول مال تو نبوده.پس بهتر که رفت ))

 

                             ***

 

sms  ای زیبا برای دوستان زیباتری که به من همیشه لطف داشتن..

 

ماهی شده بود باورش/تور اگه بندازن سرش/میشه عروس ماهیا/شاه ماهی میشه همسرش/ماهیه باورش نبود/

تور اگه بندازن سرش/نگاه گرم ماهیگیر میشه نگاه آخرش           

 

اگه حرفام مثل حرفای نگفته ی دل شما بود حتما خبرم کنین

ممنون از اینکه چند دقیقه ای با دلم همراه شدین..