<خدای ما هم بزرگ است خوب من!> وقتی تنها شدیم... - از تو می گویم وقتی عاشقی....
از یه دل تنها به تمومه بیدلان صاحب دل!
پنج‌شنبه 29 شهریور‌ماه سال 1386
وقتی تنها شدیم...

از تکیه گاه سست زیر پایمان نمی ترسیم

                                      بال هامان را می گشائیم

                                             پرواز آشنای ماست....