<خدای ما هم بزرگ است خوب من!> دلنوشته ای برای تو خدای خوبم!! - از تو می گویم وقتی عاشقی....
از یه دل تنها به تمومه بیدلان صاحب دل!
پنج‌شنبه 29 شهریور‌ماه سال 1386
دلنوشته ای برای تو خدای خوبم!!

در سکوت هم آوازم شدی و در غربت یکه ترین تکاه گاهم

       در منجلاب تنهایی تنهایم مگذاشتی

                          و در غروب غم گرفته ی لحظه هایم

                                              طلوعی تازه به ارمغانم آوردی

                      عاشقانه هایم از تو و برای توست

 

                                   خدای مهربانم!               

                    امروز مثل همیشه محتاج توام....