<خدای ما هم بزرگ است خوب من!> بی وفا - از تو می گویم وقتی عاشقی....
از یه دل تنها به تمومه بیدلان صاحب دل!
سه‌شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1385
بی وفا

هزار و یک پنجره درون قلبت گشوده ای ....

من از یک پنجره به تو می نگرم

                           و تو از هزار پنجره به دیگر رهگذران!

 

                  حق با توست....

وسعت آبی آسمان را دیدن از یک دریجه محال است!!