<خدای ما هم بزرگ است خوب من!> فقط خود خودت!! - از تو می گویم وقتی عاشقی....
از یه دل تنها به تمومه بیدلان صاحب دل!
دوشنبه 22 مرداد‌ماه سال 1386
فقط خود خودت!!

نه آسمان

 

            نه زمین

 

                          نه ستاره

 

                                        نه دریا

 

                                                    نه ماهی

 

                                                                 نه خورشید

 

نه ماه

 

       نه پرنده

 

                  نه ابر

 

                           نه غنچه

 

                                       نه عشق

 

                                                  نه دنیا

 

                          

              مهم تو هستی که هستی!